Płatności

Płatności za zajęcia należy dokonywać do 10-tego dnia danego miesiąca na rachunek wskazany w umowie.

tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc

np. Jan Kowalski, 7b, marzec