English ACE

English ACE


ENGLISH ACE to kurs dla uczniów szkoły podstawowej, który główny nacisk kładzie na osadzenie materiału dydaktycznego w autentycznych realiach językowych oraz przekazywanie materiału w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania. Kurs opiera się na rozwijaniu zainteresowań językiem obcym oraz na poszerzaniu wiedzy zdobytej na lekcjach w szkole.

Zaletą naszych zajęć jest praca w 10-12 osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i nowatorskich metod nauczania.

  • 2 x 50 minut tygodniowo