Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki


Kurs polecany przede wszystkim uczniom, którzy chcą dostać się do renomowanej szkoły ponadpodstawowej. Naszym głównym celem jest możliwie wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty. Osiągniemy go poprzez systematyczną powtórkę materiału oraz ćwiczenie umiejętności, które będą sprawdzane na egzaminie i jednocześnie bardzo pomocne na starcie w szkole ponadpodstawowej.

Zaletą naszych zajęć jest praca w 10-12 osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich metod nauczania.

  • 2 x 50 minut tygodniowo