Kurs licealisty

Kurs licealisty


Kurs polecany przede wszystkim uczniom, którzy chcą dostać się do renomowanej szkoły wyższej. Naszym głównym celem jest możliwie wysoki wynik egzaminu maturalnego. Osiągniemy go poprzez systematyczną naukę oraz ćwiczenie umiejętności, które będą weryfikowane na maturze.

Zaletą naszych zajęć jest praca w 10-12 osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich metod nauczania.

  • 2 x 50 minut tygodniowo