o nas_3

witamy w MATHFIX


Mathfix to centrum edukacyjne zajmujące się nauczaniem matematyki i innych wiodących przedmiotów (języka angielskiego, języka polskiego, chemii, biologii).


Powstało w 2017 w Siechnicach w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy, dla których dobre wykształcenie matematyczne jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie. Polski system oświaty nie zaspakaja potrzeb związanych z edukacją matematyczną, co widać m. in. po wynikach egzaminów maturalnych. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w maju 2017 r. matury z matematyki nie zdał co piąty uczeń przystępujący do egzaminu, podobne wyniki były w 2018. Niewielka liczba godzin matematyki w szkołach, duża liczba uczniów w klasach, ubogie zaplecze pomocy dydaktycznych, brak dodatkowych zajęć (dla uczniów szczególnie zdolnych lub uczniów mających problemy z matematyką) przyczyniają się do realizowania podstawy programowej w „okrojonej” wersji. A to przecież matematyka od 2010 r. jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym i jednocześnie gwarantuje dobry start na każde studia.

Nauczanie dla Zespołu Mathfix to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą,  ale przede wszystkim pasja, którą staramy się zarazić naszych kursantów.