Zespół MathFix

mgr Anna Ławniczak – jest absolwentką filologii angielskiej – studia amerykanistyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie nauczyciel mianowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ( nr ewidencyjny 833102759 ), trener języka angielskiego ogólnego oraz biznesowego. Posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując na wszystkich szczeblach edukacji zarówno w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie (2009-2010), Gimnazjum w Bystrzycy (2008-2009), Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie (2016-2017) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie (2017- do chwili obecnej) oraz jako lektor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (2009-2010). Od kilkunastu lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów i słuchaczy do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz C2 Proficiency oraz audytów językowych w firmach na terenie Jelcza, Oławy, Wrocławia oraz Godzikowic.