Zespół MathFix

mgr Magdalena Jagoszewska – nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem nauczania na różnych poziomach edukacji, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Prowadziła kursy dla niemal wszystkich grup wiekowych współpracując ze różnorodnymi instytucjami edukacyjnymi. Obecnie uczy w Szkole Podstawowej nr 53 we Wrocławiu. Lubi wyzwalać kreatywność swoich uczniów, chętnie angażuje się w działania projektowe i podejmuje nowe wyzwania.