Zespół MathFix

mgr Agnieszka Machowska – absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna z logopedią szkolną oraz studiów podyplomowych na kierunkach pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i lecznicza, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika. Ukończyła certyfikowane kursy prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji. Nauczyciel dyplomowany z szesnastoletnim doświadczeniem, zatrudniony w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach. Pracuje metodą projektów, realizuje innowacje pedagogiczne, sięga po aktywizujące metody w nauczaniu.