Zespół MathFix

mgr Paulina Gibki – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na kierunkach edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, resocjalizacja oraz edukacja techniczna z informatyką. Realizowała innowacje pedagogiczne z matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.  Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem, obecnie pracuje  w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z klas młodszych.