Zespół MathFix

mgr Izabela Wesoły – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego,  dyplomowany nauczyciel matematyki z kilkunastoletnim stażem pracy. Od wielu lat uczy matematyki w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, pełni również funkcję v-ce dyrektora tamtejszej szkoły i bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą.