Zespół MathFix

mgr inż. Jagoda Dusza – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Matematyki i Informatyki) oraz Politechniki Wrocławskiej, nauczyciel dyplomowany posiadający 18-letnie doświadczenie w nauczaniu matematyki oraz w przygotowaniu uczniów do egzaminów na różnych szczeblach edukacyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła w Gimnazjum w Siechnicach, Jarosławicach oraz w Kielcach, pracowała również w liceum dla dorosłych. Poszerzając swoje zainteresowania w pracy z młodzieżą uzyskała uprawnienia doradcy zawodowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktualnie jest nauczycielką matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Jest zwolenniczką innowacji pedagogicznych oraz aktywizujących metod nauczania.