Zespół MathFix

Kamilla Gil – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów
podyplomowych z logopedii, neurologopedii, socjoterapii i resocjalizacji. Posiada kwalifikacje z
zakresu oligofrenopedagogiki. Certyfikowany terapeuta dysleksji oraz trener grupowy Treningu
Zastępowania Agresji. Nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem. Większość swojego
zawodowego doświadczenia zdobyła w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym w
Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie jako nauczyciel języka polskiego, logopeda i wychowawca.
Nie podddaje się trudnościom, zawsze szuka najlepszego rozwiązania, które będzie korzystne dla rozwoju
dziecka.