Płatności

Płatności za zajęcia należy dokonywać do 10-tego dnia danego miesiąca na poniższy rachunek:

Mathfix – Małgorzata Kępczyk, Bank Millenium S.A.

90 1160 2202 0000 0003 8567 8459

tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc

np. Jan Kowalski, 7b, marzec

Uwaga! Za kilka przedmiotów płatności można dokonywać jednym przelewem, podobnie w przypadku opłaty za zajęcia rodzeństwa.