Mały Pitagoras

Mały Pitagoras


Mały Pitagoras to kurs mający na celu skutecznie rozbudzić i utrzymać zainteresowanie uczniów matematyką. W trakcie zajęć przede wszystkim utrwalamy materiał z podstawy programowej, poszerzamy wiadomości zdobyte na lekcjach w szkole, przygotowujemy się do konkursów matematycznych i rozwijamy umiejętność logicznego myślenia.

Zaletą naszych zajęć jest praca w maksymalnie 8-mio osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich metod nauczania.

Cena

 • 2 x 50 minut tygodniowo     180.00 PLN miesięcznie
 • Grupa: klasa 1 ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 3 września 2019 – 3 wolne miejsca
 • Grupa: klasa 2 ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 7 września 2019 –  brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 3 ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 7 września 2019 – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 4a ( mgr I. Wesoły) rozpoczęcie zajęć 2 września 2019 – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 4b ( mgr I. Wesoły) rozpoczęcie zajęć 4 września 2019 – trwają zapisy
 • Grupa: klasa 5a ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 5 września 2019 – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 5b ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 6 września 2019 – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 5c ( mgr I. Wesoły) rozpoczęcie zajęć 4 września 2019 – 3 wolne miejsca
 • Grupa: klasa 6a ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 6 września 2019 – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 6b ( mgr I. Wesoły) rozpoczęcie zajęć 2 września 2019 – 3 wolne miejsca
 • Grupa: klasa 7 ( mgr M. Kępczyk) rozpoczęcie zajęć 5 września 2019 – 1 wolne miejsce