Mały Pitagoras

Mały Pitagoras


Mały Pitagoras to kurs mający na celu skutecznie rozbudzić i utrzymać zainteresowanie uczniów matematyką. W trakcie zajęć przede wszystkim utrwalamy materiał z podstawy programowej, poszerzamy wiadomości zdobyte na lekcjach w szkole, przygotowujemy się do konkursów matematycznych i rozwijamy umiejętność logicznego myślenia.

Zaletą naszych zajęć jest praca w  10-12 osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich metod nauczania.

  • 2 x 50 minut tygodniowo