Mały Pitagoras

Mały Pitagoras


Mały Pitagoras to kurs skierowany dla dzieci szczególnie zainteresowanych i uzdolnionych matematycznie. Celem zajęć jest przede wszystkim poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach w szkole, przygotowanie do konkursów matematycznych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Zaletą naszych zajęć jest praca w maksymalnie 6-cio osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich metod nauczania.

Cena

  • 2 x 50 minut tygodniowo     180.00 PLN miesięcznie
  • Grupa: 2 i 3 klasa rozpoczęcie zajęć 7 września 2018.
  • Grupa: 4 klasa rozpoczęcie zajęć 6 września 2018. UWAGA! W związku z brakiem miejsc rozpoczynamy nabór na drugą grupę z tej kategorii wiekowej. Termin zajęć drugiej grupy do ustalenia.
  • Grupa: 5 klasa rozpoczęcie zajęć 7 września 2018.
  • Grupa: 6 klasa rozpoczęcie zajęć 6 września 2018.