Mały Pitagoras

Mały Pitagoras


Mały Pitagoras to kurs mający na celu skutecznie rozbudzić i utrzymać zainteresowanie uczniów matematyką. W trakcie zajęć przede wszystkim utrwalamy materiał z podstawy programowej, poszerzamy wiadomości zdobyte na lekcjach w szkole, przygotowujemy się do konkursów matematycznych i rozwijamy umiejętność logicznego myślenia.

Zaletą naszych zajęć jest praca w maksymalnie 8-mio osobowych grupach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich metod nauczania.

Cena

 • 2 x 50 minut tygodniowo     180.00 PLN miesięcznie
 • Grupa: klasa 1 (mgr M. Kępczyk) – wolne miejsca
 • Grupa: klasa 2 (mgr M. Kępczyk) –  brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 3a (mgr M. Kępczyk) – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 3b (mgr M. Kępczyk) – wolne miejsca
 • Grupa: klasa 4a (mgr I. Wesoły) – wolne miejsca
 • Grupa: klasa 5a (mgr M. Kępczyk) – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 5b (mgr M. Kępczyk) – wolne miejsca
 • Grupa: klasa 5c (mgr I. Wesoły)  – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 6a (mgr M. Kępczyk) – brak wolnych miejsc
 • Grupa: klasa 6b (mgr I. Wesoły) – wolne miejsca
 • Grupa: klasa 7a (mgr M. Kępczyk) – wolne miejsce
 • Grupa: klasa 7b (mgr I. Wesoły) – wolne miejsca