Oferta

Nasza oferta

UWAGA

Istnieje możliwość utworzenia dowolnej grupy (min 4 osoby) na potrzeby “klientów” np. realizacja podstawy programowej na dowolnym poziomie, uzupełnienie braków, przygotowanie do konkursów, itp.