O nas

Witamy w MathFix!


MATHFIX to matematyczne centrum edukacyjne zajmujące się nauczaniem matematyki na wszystkich etapach kształcenia.

Powstało w 2017 w Siechnicach w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy, dla których dobre wykształcenie matematyczne jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie.

Polski system oświaty nie zaspakaja potrzeb związanych z edukacją matematyczną, co widać m. in. po wynikach egzaminów maturalnych. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w maju 2017 r. matury z matematyki nie zdał co piąty uczeń przystępujący do egzaminu, podobne wyniki były w 2018. Niewielka liczba godzin matematyki w szkołach, duża liczba uczniów w klasach, ubogie zaplecze pomocy dydaktycznych, brak dodatkowych zajęć (dla uczniów szczególnie zdolnych lub uczniów mających problemy z matematyką) przyczyniają się do realizowania podstawy programowej w „okrojonej” wersji. A to przecież matematyka od 2010 r. jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym i jednocześnie gwarantuje dobry start na każde studia.


Właścicielem centrum MATHFIX i jednocześnie nauczycielem prowadzącym zajęcia jest mgr Małgorzata Kępczyk – nauczyciel matematyki z 13-letnim stażem nauczania w szkołach na różnych szczeblach edukacyjnych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek nauczanie matematyki i informatyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Gimnazjum w Niepołomicach (2006-2007r.), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 35 w Krakowie (2008-2015r.) i w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (2016-2017r.). Do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych uczniów przygotowuje już od ponad 14 lat.

Nauczycielem współpracującym z MATHFIX od 2019r  jest mgr Izabela Wesoły – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego,  dyplomowany nauczyciel matematyki z kilkunastoletnim stażem pracy. Od wielu lat uczy matematyki w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, pełni również funkcję v-ce dyrektora tamtejszej szkoły i bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą.

Matematyka dla Zespołu Mathfix to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą,  ale przede wszystkim pasja, którą staramy się zarazić naszych “Małych Pitagorasów”.