O nas

Witamy w MathFix!


MATHFIX to matematyczne centrum edukacyjne zajmujące się nauczaniem matematyki na wszystkich etapach kształcenia.

Powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy, dla których dobre wykształcenie matematyczne jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie.

Polski system oświaty nie zaspakaja potrzeb związanych z edukacją matematyczną, co widać m. in. po wynikach egzaminów maturalnych. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w maju 2017 r. matury z matematyki nie zdał co piąty uczeń przystępujący do egzaminu. Niewielka liczba godzin matematyki w szkołach, duża liczba uczniów w klasach, ubogie zaplecze pomocy dydaktycznych, brak dodatkowych zajęć (dla uczniów szczególnie zdolnych lub uczniów mających problemy z matematyką) przyczyniają się do realizowania podstawy programowej w „okrojonej” wersji. A to przecież matematyka od 2010 r. jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym i jednocześnie gwarantuje dobry start na każde studia.


Właścicielem centrum MATHFIX i jednocześnie nauczycielem prowadzącym zajęcia jest mgr Małgorzata Kępczyk – nauczyciel matematyki z 11-letnim stażem nauczania w szkołach na różnych szczeblach edukacyjnych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek nauczanie matematyki i informatyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Gimnazjum w Niepołomicach (2006-2007r.), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 35 w Krakowie (2008-2015r.) i w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (2016-2017r.). Do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych uczniów przygotowuje już od ponad 12 lat.

Matematyka i praca z dziećmi i młodzieżą, to dla niej nie tylko praca, ale również pasja. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci 🙂