Harmonogram

Harmonogram naszych zajęć na rok szkolny 2019/2020

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia – mgr Małgorzata Kępczyk, mgr Izabela Wesoły

Zajęcia grupowe będą odbywały się w Siechnicach, ul. Kościelna 10/5.