o nas_2

Witamy w MathFix!


MATHFIX to centrum edukacyjne zajmujące się nauczaniem matematyki i innych wiodących przedmiotów (języka angielskiego, języka polskiego, chemii, biologii).


Powstało w 2017 w Siechnicach w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy, dla których dobre wykształcenie matematyczne jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie.

Polski system oświaty nie zaspakaja potrzeb związanych z edukacją matematyczną, co widać m. in. po wynikach egzaminów maturalnych. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w maju 2017 r. matury z matematyki nie zdał co piąty uczeń przystępujący do egzaminu, podobne wyniki były w 2018. Niewielka liczba godzin matematyki w szkołach, duża liczba uczniów w klasach, ubogie zaplecze pomocy dydaktycznych, brak dodatkowych zajęć (dla uczniów szczególnie zdolnych lub uczniów mających problemy z matematyką) przyczyniają się do realizowania podstawy programowej w „okrojonej” wersji. A to przecież matematyka od 2010 r. jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym i jednocześnie gwarantuje dobry start na każde studia.Właścicielem centrum MATHFIX i jednocześnie nauczycielem prowadzącym zajęcia jest mgr Małgorzata Kępczyk – nauczyciel matematyki z 14-letnim stażem nauczania w szkołach na różnych szczeblach edukacyjnych. Jest absolwentką Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek nauczanie matematyki i informatyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Gimnazjum w Niepołomicach (2006-2007r.), w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 35 w Krakowie (2008-2015r.) i w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (2016-2017r.). Do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych uczniów przygotowuje już od ponad 15 lat.

Nauczyciele matematyki współpracujący z MATHFIX:

mgr inż. Jagoda Dusza – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Matematyki i Informatyki) oraz Politechniki Wrocławskiej, nauczyciel dyplomowany posiadający 18-letnie doświadczenie w nauczaniu matematyki oraz w przygotowaniu uczniów do egzaminów na różnych szczeblach edukacyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła w Gimnazjum w Siechnicach, Jarosławicach oraz w Kielcach, pracowała również w liceum dla dorosłych. Poszerzając swoje zainteresowania w pracy z młodzieżą uzyskała uprawnienia doradcy zawodowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktualnie jest nauczycielką matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Jest zwolenniczką innowacji pedagogicznych oraz aktywizujących metod nauczania.

mgr Izabela Wesoły – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego,  dyplomowany nauczyciel matematyki z kilkunastoletnim stażem pracy. Od wielu lat uczy matematyki w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, pełni również funkcję v-ce dyrektora tamtejszej szkoły i bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą.

mgr Paulina Gibki – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na kierunkach edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, resocjalizacja oraz edukacja techniczna z informatyką. Realizowała innowacje pedagogiczne z matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.  Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem, obecnie pracuje  w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z klas młodszych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów od 2020r poszerzyliśmy naszą ofertę o zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych.

Nauczyciele języka polskiego współpracujący z MATHFIX:

mgr Agata Suty  – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, terapeuta dysleksji, nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem pracy. Większość doświadczenia zawodowego zdobywała podczas 13 lat pracy z młodzieżą w Gimnazjum w Siechnicach. Od dwóch lat jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Zwolenniczka aktywizujących, kreatywnych metod nauczania, posiadająca doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów.

Nauczyciele języka angielskiego współpracujący z MATHFIX:

mgr Ryszard Mrowiec – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach edukacji. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Gimnazjum w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie i w Żernikach Wrocławskich, a obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Prowadził różnego rodzaju kursy dla dorosłych w Siechnicach i we Wrocławiu. Od wielu lat w ramach zajęć indywidualnych przygotowuje uczniów do matury podstawowej i rozszerzonej z języka angielskiego.

mgr Paweł Wilamowski – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, na co dzień uczy w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz współpracuje z Centrum Kultury w Siechnicach. W pracy z dziećmi i młodzieżą posiada kilkuletni staż, najbardziej ceni sobie ich kreatywność i poczucie humoru, dlatego też z chęcią spędza z nimi czas poza szkołą – na zajęciach dodatkowych, czy wyjazdach wakacyjnych.

mgr Katarzyna Haśkiewicz absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Instytut Wychowania Fizycznego w  Gorzowie Wielkopolskim o specjalności nauczycielskiej i studiów podyplomowych język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Posiada świetny kontakt w pracy z najmłodszymi kursantami.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych współpracujący z MATHFIX:

mgr Agnieszka Mrowiec – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Przyrodniczych na kierunku biologia oraz absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Chemii. Jest nauczycielem dyplomowanym z 21 letnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Gimnazjum w Siechnicach, Gimnazjum w Świętej Katarzynie, Szkole Podstawowej w Kotowicach i Świętej Katarzynie. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr w 2 w Siechnicach. Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego z biologii i chemii. Swoją pasją do nauki przedmiotów przyrodniczych potrafi zarażać swoich uczniów.

W czasie wolnym od nauki oferujemy atrakcyjne półkolonie z profesjonalną kadrą.

Kierownik półkolonii Mathfix – mgr Katarzyna Haśkiewicz absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Instytut Wychowania Fizycznego w  Gorzowie Wielkopolskim o specjalności nauczycielskiej. Dyplomowany nauczyciel z wychowania fizycznego kilkunastoletnim stażem. Większość doświadczenia zawodowego zdobywała podczas 19 lat pracy w gimnazjum w Siechnicach. Od 2 lat jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Ukończone studia podyplomowe z oligfrenipedagogiki. Posiada liczne uprawnienia instruktorskie m.in aerobiku, pływania, siatkówki, gimnastyki sportowej i korekcyjnej, nordic walking, lekkoatletyki.

Wychowawca półkolonii Mathfix – mgr Marta Piłat ukończyła studia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o specjalności nauczycielskiej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Podczas trwania studiów, miała przyjemność pełnić rolę trenera w Akademii Piłkarskiej Falubaz. Od dwóch lat jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Posiada uprawnienia  instruktora lekkoatletyki. 


Nauczanie dla Zespołu Mathfix to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą,  ale przede wszystkim pasja, którą staramy się zarazić naszych kursantów.